Poles versus Appy Bilding.Polacy kontra Appy Bilding


#1

I just wanted to know if there are Polish-speaking members in this forum. I have the impression that the distribution of MAI, AB in Poland is rather unpopular. If so, maybe it’s time to do something about it? :grin:
(PL)Chciałem się tak tylko zorientować czy na tym forum są polskojęzyczni członkowie. Odnoszę wrażenie, że w Polsce dystrybucję MAI, AB są raczej mało popularne. Jeżeli tak to może czas najwyższy coś z tym zrobić? :grin:


#2

I’ve been a member for about 10 months and I don’t recall seeing any posts in Polish or Kashubian.